להיות אישה

נולדתי בגוף של אישה. זו עובדה. מדעית, פיזיולוגית, פסיכולוגית. אישה. פמיניזם. שיויון זכויות. יש חיה כזאת? נולדתי בגוף של אישה. נקבה. פתחים ונקבים במקומות השמורים רק לי. פתח גן עדן. פתח הילודה. אישה. אז הם אומרים, הגברים: "ברוך שלא עשני אישה", כאילו – לא תודה. ואני, אני מתנחמת, מסתגלת, מסתפקת. "שעשני כרצונו " אני לוחשת.